طراحی کاتالوگ و بروشور

طراحی کاتالوگ و بروشور

امر تبلیغات همواره به جهت شناساندن نشان اداری و حوضه ی خدمات شما به عموم به کمک می آید. در این میان شما ممکن است علاوه بر حیطه ی خدمات خود محصول یا محصولاتی را هم ارائه کنید. برای ارائه ی بهتر محصولات خود لزوم ایجاد شرایطی مانند مقایسه ی محصولات شما، بررسی فنی وتخصصی محصول شما و ویژگی های آن غیرقابل اجتناب است.

برای تسهیل این مسیر، می توانید از بخش طراحی کاتالوگ و بروشور استفاده کنید. کاتالوگ و بروشور بستر مناسبی برای ارائه ی محصولات شما، پیشنهادهای ویژه، بررسی فنی و تخصصی محصول و از همه مهمتر ایجاد فضایی برای مقایسه ی محصولات شما و برتری های آن نسبت به محصولات موجود در بازار می باشند.

سبک طراحی کاتالوگ و بروشور

سبک طراحی کاتالوگ و بروشور شما از موثر ترین بخش هایی است که مخاطب را درگیر می کند . پرتو در طراحی کاتالوگ یا بروشور ابتدا حوضه ی فعالیت شما را بررسی می کند و براساس آن سبک پیشنهادی خود را اتود می کند. سبک های مشابه می توانند کار شما را بیش از پیش جذاب و اصولی سازد. کاتالوگ شما نشانه ی اصالت کالای شما می باشد و در این میان یک طراحی غیر اصولی می تواند تمام برنامه های شما را برای جذب مشتری از بین ببرد. سبک های متفاوتی برای طراحی کاتالوگ وجود دارد. شما باید بسته به مخاطبتان (جامعه هدف) آن را تعیین کنید.

سبک طراحی شما، هویت سازمانی شما را مشخص می کند و هر چه این سبک اختصاصی تر باشد، بر اصالت شما تاکید خواهد داشت. برای خود سبکی متمایز ایجاد کنید و بر آن در تمام اوراق خود از کاتالوگ و بروشور تا هر بخش دیگر تاکید کنید.